อายุครรภ์ 2-3 เดือน

ชุดยาสอด อายุครรภ์ 2-3 เดือน 

ราคา 3000 บาท 

CYTOTEC ปริมาณที่ใช้ 3 เม็ด 

CYTOLOG ปริมาณที่ใช้ 6 เม็ด 


   ชุดยากิน + สอด อายุครรภ์ 2-3 เดือน 

ราคา 4200 บาท 

CYTOTEC ปริมาณที่ใช้ 3 เม็ด กับ RU486 ยากิน 1 เม็ด 

CYTOLOG ปริมาณที่ใช้ 6 เม็ด กับ RU486 ยากิน 1 เม็ด 


   ชุดยากิน อายุครรภ์ 2-3 เดือน 

ราคา 8000 บาท 

ใช้ยาทั้งหมด 2 ชุด ทาน 2 วัน 

ชุดที่ 1 RU486 

ชุดที่ 2 CYTOTEC

กลับหน้าแรก

แอด line มาปรึกษาได้ 24ชม.