อายุครรภ์ 3-4 เดือน

ชุดยาสอด อายุครรภ์ 3-4 เดือน 

ราคา 4000 บาท 

CYTOTEC ปริมาณที่ใช้ 4 เม็ด 

CYTOLOG ปริมาณที่ใช้ 8 เม็ด 


   ชุดยากิน + สอด อายุครรภ์ 3-4 เดือน 

ราคา 5200 บาท 

CYTOTEC ปริมาณที่ใช้ 4 เม็ด กับ RU486 ยากิน 1 เม็ด 

CYTOLOG ปริมาณที่ใช้ 8 เม็ด กับ RU486 ยากิน 1 เม็ด 


กลับหน้าแรก

แอด line มาปรึกษาได้ 24ชม.