อายุครรภ์ 4-5 เดือน

ชุดยาสอด อายุครรภ์ 4-5 เดือน 

ราคา 5000 บาท 

CYTOTEC ปริมาณที่ใช้ 5 เม็ด 

CYTOLOG ปริมาณที่ใช้ 10 เม็ด 


   ชุดยากิน + สอด อายุครรภ์ 4-5 เดือน 

ราคา 6200 บาท 

CYTOTEC ปริมาณที่ใช้ 5 เม็ด กับ RU486 ยากิน 1 เม็ด 

CYTOLOG ปริมาณที่ใช้ 10 เม็ด กับ RU486 ยากิน 1 เม็ด 


กลับหน้าแรก

แอด line มาปรึกษาได้ 24ชม.