อายุครรภ์ 5-6 เดือน

ชุดยาสอด อายุครรภ์ 5-6 เดือน 

ราคา 6000 บาท 

CYTOTEC ปริมาณที่ใช้ 6 เม็ด 

CYTOLOG ปริมาณที่ใช้ 12 เม็ด 


   ชุดยากิน + สอด อายุครรภ์ 5-6 เดือน 

ราคา 7200 บาท 

CYTOTEC ปริมาณที่ใช้ 6 เม็ด กับ RU486 ยากิน 1 เม็ด 

CYTOLOG ปริมาณที่ใช้ 12 เม็ด กับ RU486 ยากิน 1 เม็ด 


กลับหน้าแรก

แอด line มาปรึกษาได้ 24ชม.